Κινηματογράφος

Ο ρομαντισμός αλλάζει εικόνες χωρίς ρεαλισμό, όταν η άποψη γίνεται τεχνολογία.

Έναρξη