Οι Διπλωμάτες δεν πληρώνουν κλήσεις!

Έναρξη

Η Ελλάδα έχει χρέη, που ανέρχονται στο ποσό των 1.995.000 ευρώ

Την κακή συνήθεια της μη πληρωμής των κλήσεων μεταφέρουν οι Έλληνες και εκτός της χώρας μας.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στα ΜΜΕ της Βρετανίας, όπου διαπιστώνεται μία παραβίαση των διεθνών κανόνων από τις πρεσβείες που έχουν έδρα το Λονδίνο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο έχει συσσωρεύσει σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, το υψηλότερο μεταξύ 162 πρεσβειών που αγνόησαν αυτές τις χρεώσεις.

Τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, που θεσπίστηκαν το 2003, αποσκοπούν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης του κεντρικού Λονδίνου, επιβάλλοντας τέλος στα οχήματα που διέρχονται κατά τις ώρες αιχμής.

Παρά την επιτυχία του τέλους να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 30%, πολλές διπλωματικές αποστολές δεν έχουν καταβάλει τα τέλη, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου 183 εκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτα τέλη.

Η αμερικανική πρεσβεία, η οποία οφείλει 17 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθείται αμέσως από τις πρεσβείες της Ιαπωνίας και της Ινδίας, με χρέη 11,83 και 10,0 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Η Ελλάδα έχει και αυτή τα δικά της χρέη, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.995.000 ευρώ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι η Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις τις απαλλάσσει από τις χρεώσεις αυτές, καθώς θεωρεί ότι το τέλος συμφόρησης είναι φόρος από τον οποίο εξαιρούνται οι διπλωμάτες.

Η στάση αυτή επαναλαμβάνεται από άλλες πρεσβείες που αρνούνται να πληρώσουν.

Η Transport for London (TfL) αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι τέλος παροχής υπηρεσιών και όχι φόρος, και συνεπώς οι διπλωμάτες δεν πρέπει να εξαιρούνται.