Αποκαθίσταται το Κάστρο της Χίου

Έναρξη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται στο Κάστρο της Χίου από το υπουργείο Πολιτισμού. Οι εργασίες στοχεύουν στην στερέωση και την ανάδειξη των χερσαίων τειχών του μεσαιωνικού Κάστρου που βρίσκεται στα βόρεια του λιμανιού του νησιού και της Χώρας και εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα έργων πολιτισμού, προϋπολογισμού άνω των 20.000.000 που υλοποιούνται εκεί.

Η ίδρυση του Κάστρου της Χίου ανάγεται στα 1328. Διαθέτει ισχυρούς προμαχώνες από τους οποίους σήμερα διατηρούνται οι οκτώ. Στους πύργους τριών, υπάρχουν εντοιχισμένες πλάκες με το έμβλημα των Ιουστινιάνι (ένα κάστρο με τρεις πύργους και εστεμμένος αετός) μνημονεύοντας το έτος κατασκευής ή επισκευής του οχυρωματικού έργου, στους χρόνους της Γενουατοκρατίας. Το τείχος αυτό, που κατά πολλούς ταυτίζεται με το προτείχισμα του μεσαιωνικού κάστρου (14ος – 15ος αιώνα), ανοικοδομήθηκε, καθ΄ ύψος, με την προσθήκη ενός κεκλιμένου τείχους, διαμορφώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μία σχεδόν ενιαία επικλινή επιφάνεια, η οποία εξυπηρετούσε τόσο στη στατικότητα του οικοδομήματος, όσο και στην αμυντική του ικανότητα.