Έλεγχοι σε μετρό και τραμ άνω των 3,5 εκατ. το 2023

Έναρξη

Με αύξηση στους ελέγχους κομίστρου στο Μετρό και το Τραμ κατά 173% έναντι του προηγουμένου έτους έκλεισε το 2023 για τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.).

Το 2023 πραγματοποιήθηκαν 3.676.391 έλεγχοι (με 81.451 βεβαιωμένες παραβάσεις) έναντι 1.348.003 ελέγχων το 2022 (με 52.188 βεβαιωμένες παραβάσεις) και 2.215.665 ελέγχων το 2019 (με 63.037 βεβαιωμένες παραβάσεις).

Το σώμα ελεγκτών ΣΤΑ.ΣΥ ενισχύθηκε αριθμητικά και από 45 εργαζόμενους το 2022 σήμερα διαθέτει 122 εργαζόμενους, ενώ για το 2024 προγραμματίζονται και νέες προσλήψεις προσωπικού. Οι έλεγχοι έχουν διευρυνθεί σε όλο το δίκτυο Μετρό και Τραμ, με έμφαση σε σημεία – πύλες εισόδου και εξόδου, όπως το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά.